Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos konsulatas Valensijoje skelbia atranka raštvedžio pareigybei užimti

Sukurta 2021.10.25 / Atnaujinta 2021.10.25 12:29


Lietuvos Respublikos konsulatas Valensijoje skelbia atranką raštvedžio pareigybei užimti* Atranką laimėjusiam kandidatui bus siūlomas nustatyto dydžio atlyginimas (pareiginės algos koeficientas nuo 5,89) ir sudaroma terminuota darbo sutartis.


Reikalavimai kandidatui:
1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. labai gerai mokėti lietuvių kalbą, mokėti ispanų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo”.


Raštvedžio funkcijos:
1. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
2. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
3. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
4. priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
5. rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
7. atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
8. formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
9. pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;
10. ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
11. vykdo kitus konsulato vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.


Kandidatus prašome iki 2021 m. lapkričio 5 d. 15 val. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje (pasirašytą ir skanuotą), gyvenimo aprašymą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. darytą fotonuotrauką.
Pokalbis (interviu) su atrinktais kandidatai planuojamas 2021 m. lapkričio 12 d.
*kandidatas bus tikrinamas dėl galimybės suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, todėl darbo pradžios data bus derinama pasibaigus atrankai.
 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha