Paso arba asmens tapatybės kortelės atsiėmimas

Sukurta 2019.01.10 / Atnaujinta 2021.03.18 12:53

Asmens tapatybės kortelę arba pasą pilietis atsiimti gali asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą arba minėtus dokumentus paimti gali piliečio įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą, nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, turi būti pateiktas keičiamas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jis pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas.

Asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatus, kurie išduodami asmenims nuo 14 metų amžiaus su asmens tapatybės kortele, atsiimti konsulate galima tik atvykus asmeniškai arba, pateikus rašytinį prašymą, kurjeriu. Atstovai (tėvai, globėjai) arba kiti įgalioti asmenys minėtų sertifikatų atsiimti negali.

Jei pilietis pageidauja, asmens tapatybės kortelė arba pasas gali būti siunčiami kurjeriu. Tačiau kurjeriu gautas pasas neaktyvuojamas ir negalioja tol, kol konsulinė įstaiga paštu arba elektroninėmis priemonėmis negauna pranešimo apie asmens tapatybes dokumento gavimą.

Asmens tapatybės kortelės, išduodamos asmeniui vyresniam nei 14 metų, siuntimui reikalingi du kurjeriai. Viename iš jų bus siunčiama asmens tapatybės kortelė, o kitame, jei pageidaujama, asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatai, kurie išduodami kartu su asmens tapatybės kortele.

Kurjerio paslaugų įkainius galite rasti čia.

DĖMESIO:

  • Kurjeriu gavus pasą arba asmens tapatybės kortelę (elektroninio parašo sertifikatus) būtina užpildyti kartu gautą pranešimą ir jį nuskenavus arba nufotografavus atsiųsti į konsulatą elektroniniu paštu ([email protected]). Jeigu elektroniniu paštu to padaryti galimybės nėra, pranešimą į galima siųsti ir paštu ar faksu. Informacinio pranešimo formą taip pat galite rasti čia (Pranešimo pavyzdys).
  • Konsulinė įstaiga per nustatytą laiką negavusi pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą, dokumentą paskelbia dingusiu.
  • Jeigu pilietis neatvyksta į konsulinę įstaigą atsiimti išduoto dokumento per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha