Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.04.16 / Atnaujinta 2021.02.01 10:22

Remiantis Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo 27 straipsniu, Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

 • tvirtina testamentus;
 • tvirtina įgaliojimus;
 • tvirtina pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo;
 • tvirtina išankstinius nurodymus;
 • tvirtina sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus;
 • tvirtina sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius;
 • tvirtina bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis;
 • tvirtina pareiškimus dėl pareiškimo atsisakymo;
 • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 • priima saugoti asmeninius testamentus;
 • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu “Dėl konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų atlikimo metodinių taisyklių patvirtinimo”, notariniai veiksmai atliekami konsulinėje įstaigoje, todėl dėl aukščiau išvardintų notarinių veiksmų atlikimo, į Lietuvos Respublikos konsulatą Valensijoje turėtumėte kreiptis asmeniškai.

Notariniai veiksmai atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams. Užsieniečiams, asmenims be pilietybės ir juridiniams asmenims, notariniai veiksmai neatliekami.

Norėdami atlikti notarinį veiksmą, konsuliniam pareigūnui būtinai turėsite pateikti savo galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo liudijimas

Jeigu norite, kad konsulinis pareigūnas patvirtintų Jūsų dokumento ar jo išrašo kopiją, turėtumėte asmeniškai atvykti į konsulatą ir pateikti žemiau nurodytus dokumentus:

 • dokumento, kurio kopiją norite patvirtinti, originalą;
 • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

Parašo dokumentuose tikrumo liudijimas

Jeigu norite, kad konsulinis pareigūnas patvirtintų Jūsų parašo tikrumą, turėtumėte asmeniškai atvykti į konsulatą ir ant reikiamo dokumento pasirašyti konsulinio pareigūno akivaizdoje.

Tvirtinant vertimą atlikusio asmens (vertėjo) parašą, turi būti pateikti žemiau nurodyti dokumentai:

 • verčiamo dokumento originalas;
 • dokumento vertimas, pasirašytas vertimą atlikusio vertėjo;
 • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).

Dokumento originalas ir jo vertimas turi būti susiūti. Vertėjo parašas tvirtinamas tik konsuliniam pareigūnui pateikus visus aukščiau nurodytus dokumentus.

SVARBU:

Konsulate dokumentų vertimai iš lietuvių kalbos į ispanų kalbą ir atvirkščiai, neatliekami.

Informaciją dėl dokumentų vertimų rasite čia.

Konsulinis pareigūnas liudija jam žinomo vertėjo, išvertusio iš vienos kalbos į kitą pateiktą dokumentą, parašą.

Įgaliojimų tvirtinimas

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, notarine forma turi būti tvirtinami šie įgaliojimai:

 • įgaliojimas sudaryti sandorius, kuriems yra būtina notarinė forma;
 • įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą;
 • įgaliojimas, kurį fizinis asmuo duoda nekilnojamam turtui valdyti, juo naudotis ar disponuoti.

Įgaliojimo patvirtinimui reikia el. paštu [email protected] pateikti prašymą sudaryti ir patvirtinti įgaliojimą. Įgaliojimai yra sudaromi ir tvirtinami arba tik tvirtinami, jeigu interesantas pateikia tinkamai surašytą įgaliojimą skaitmeniniu .doc formatu. Konsulinis mokestis už įgaliojimo tvirtinimą - 50 eurų, už sudarymą ir tvirtinimą – 100 eurų.

Įgaliotojas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pasirašo įgaliojimą konsulinio pareigūno akivazidoje.

Prieš registruojantis į priėmimą dėl kitų notarinių veiksmų atlikimo, maloniai prašome susiekti su konsuliniu pareigūnu e-paštu [email protected] arba telefonu +34 917022118 arba +34 913102075 ir aptarti notarinio veiksmo turinį.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha