Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.03.28 / Atnaujinta 2022.03.10 15:20

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dydžius, mokėjimo bei grąžinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr.1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos dalinio pakeitimo".

Už suteiktas konsulines paslaugas galima atsiskaityti:

  • mokėjimo kortele konsulate;
  • banko pavedimu prieš atvykstant į konsulatą;
  • įmokant pinigus į konsulato sąskaitą Santander banko skyriuje (artimiausias banko skyrius yra šalia (už 190 m.) konsulato).
Konsulato sąskaitos numeris ES85 0049 0008 7827 1698 6936 (bankas Santander), SWIFT kodas BSCHESMM.
Atliekant konsulinio mokesčio pavedimus, juose būtina tiksliai nurodyti vardą ir pavardę, ir konsulinės paslaugos pavadinimą.

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifai už Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnyje numatytus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (toliau vadinama – konsulinės įstaigos) veiksmus atliekant konsulines funkcijas, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas (toliau vadinama – konsuliniai veiksmai) ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) yra šie:

 Konsulinė paslauga Tarifas
Asmens dokumentų išdavimas
Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas 25 eurai
Laikino paso išdavimas 50 eurų
Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas 100 eurų
Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas nepilnamečiams ir pensininkams 50 eurų
Legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)
Legalizavimas ar tvirtinimas pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje 20 eurų už vieną dokumentą
Civilinės būklės aktų registravimas ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas
Santuokos įregistravimas 100 eurų

Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas

Pastaba: konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą

5 eurai
Daugiakalbės standartinės formos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191 išdavimas 5 eurai
Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 30 eurų
Notariniai veiksmai
Sandorių ir pareiškimų patvirtinimas  50 eurų
Sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas 100 eurų
Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas 10 eurų už puslapį
Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas      10 eurų
Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas    30 eurų
Asmeninio testamento priėmimas saugoti 50 eurų
Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas 30 eurų
Jūrinio protesto priėmimas 100 eurų
Dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimas  10 eurų
Pilietybės klausimai
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas              100 eurų
Dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas  60 eurų
Kitos konsulinės funkcijos
Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais: 20 eurų
Konsulinės pažymos išdavimas 30 eurų
Dokumentų pareikalavimas iš LR ar buvimo valstybės institucijų 20 eurų
Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas 50 eurų
Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas 30 eurų per mėnesį

SVARBU:

  • Už konsulinius veiksmus, pareiškėjo prašymu atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį imamas dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)
  • Už konsulinius veiksmus, atliekamus išvažiuojamųjų misijų metu imamas 50% didesnis konsulinio mokesčio dydis.

Konsulinio mokesčio lengvatos

Konsulinių mokesčių klausimus reglamentuoja:

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha