Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.04.16 / Atnaujinta 2021.03.18 12:50

Pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, per 7 darbo dienas iki išvykimo privalo deklaruoti savo išvykimą iš Lietuvos. Nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai ar globėjai.

Jeigu Jūs iš Lietuvos Respublikos išvykote trumpesniam, nei šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau Ispanijoje likote gyventi ilgesnį laiką, savo išvykimą iš Lietuvos galite deklaruoti:

  • Internetu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų („Paslaugos gyventojams/Gyvenamosios vietos deklaracijos“), pasinaudojant Lietuvos komercinių bankų internetine bankininkyste, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortele su aktyviu e-parašu, arba mobiliu parašu;
  • Asmeniškai atvykus į konsulatą Valensijoje lankytojų priėmimo valandomis ir pateikus galiojantį asmens tapatybės dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  • Konsulatui Valensijoje paštu pateikus notarine (arba jai prilyginta) tvarka patvirtintą asmens dokumento kopiją, bei užpildytą ir pasirašytą gyvenamosios vietos deklaraciją (Formos pildymo pavyzdys).

Pagal Lietuvos teisę nepilnamečių vaikų nuolatine gyvenamąja vieta laikoma jų tėvų ar globėjų (rūpintojų) nuolatinė gyvenamoji vieta, todėl jeigu kartu su Jumis Ispanijoje gyvena ir Jūsų nepilnametis vaikas, kurio išvykimas iš Lietuvos nėra deklaruotas,  jo vardu turi būti pateikta atskira deklaracija, kurią užpildo ir 11 deklaracijos skirsnyje pasirašo vienas iš tėvų (įtėvių). Kartu su deklaracija reikia pateikti prašymą pildančio asmens ir nepilnamečio galiojantį asmens tapatybės dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę). Jeigu Jūsų nepilnametis vaikas yra likęs gyventi Lietuvoje, vienas iš užsienyje gyvenančių vaiko tėvų turi pateikti raštišką paaiškinimą apie tai, kur vaikas gyvena ir kas jį globoja.

Gavęs Jūsų deklaraciją konsulatas duomenis apie Jūsų išvykimą iš Lietuvos Respublikos įveda į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą. Konsulinio mokesčio už išvykimo iš Lietuvos deklaravimą nėra.

DĖMESIO:

Asmenys, nedeklaravę savo išvykimo iš Lietuvos, laikomi gyvenančiais Lietuvoje, todėl, vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, kai kurios konsulinės paslaugos (pasų išdavimas ar pakeitimas, užsienyje sudarytos santuokos ar užsienyje gimusio vaiko gimimo įregistravimas, pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas ir pan.) Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose jiems neteikiamos.

Naudinga informacija:

  • Gyvenamosios vietos deklaravimas nesusijęs su gyventojų pajamų mokesčio mokėjimu ar privalomojo socialinio draudimo įmokų administravimu.
  • Lietuvos Respublikos mokesčių klausimais reikia asmeniškai kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.
  • Informacija privalomojo sveikatos draudimo klausimais skelbiama Sodros interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha