Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.03.28 / Atnaujinta 2022.07.13 16:40

LR piliečiai konsulatui prašymus įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotus civilinės būklės aktus, pakeisti, ištaisyti, papildyti, atkurti, anuliuoti civilinės būklės aktų įrašus gali būti pateikti tik tiesiogiai, t.y., iš anksto užsiregistravus į priėmimą ir atvykus į konsulatą asmeniškai arba per įgaliotą asmenį.

Konsulatui prašymai registruoti gimimą, santuoką ar mirtį, išduoti civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus gali būti teikiami tiek tiesiogiai konsulate, tiek registruotu paštu ar per kurjerį.

Į konsulatą kreiptis dėl aukščiau išvardintų paslaugų gali tie Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių gyvenamoji vieta, Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis, yra užsienio valstybėje, arba kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu, nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą.

Lietuvoje esančioms civilinės metrikacijos įstaigoms visus pirmiau išvardintus prašymus, taip pat prašymą išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, užsienyje gyvenantys asmenys gali teikti ir atvykę į civilinę metrikacijos įstaigą Lietuvoje, internetu per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą, registruotu paštu arba per kurjerį, o prašymus įregistruoti santuoką – ir el. ryšio priemonėmis.  Išsamią informaciją suteiks tas Lietuvos civilinės metrikacijos skyrius, į kurį ketinate kreiptis.

Teisės aktai

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha