2020 m.

Sukurta 2021.02.15

BA 18 IPA AG 01 19

ES parama gebėjimų ugdymui ir laipsniškam Union acquis derinimui maisto saugos srityje Bosnijoje ir Hercegovinoje

Įgyvendintojai: Lietuva-Vengrija-Italija/ Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

GE 18 ENI EC 02 19

Gruzijos Konkurencijos tarnybos pajėgumų stiprinimas

Įgyvendintojai: Lietuva-Austrija/ Konkurencijos tarnyba, VVTAT ir Centrinė projektų valdymo agentūra

GE 18 ENI JH 01 20

Kibernetinio saugumo pajėgumų stiprinimas Gruzijoje

Įgyvendintojai: Austrija-Lietuva / Kibernetinio saugumo centras

UA 19 ENI FI 02 19

Parama Ukrainos antimonopolijos komitetui tolimesniam teisinės, procedūrinės ir bylų vykdymo praktikos suderinimui su ES antimonopoline ir įmonių susijungimų kontrolės praktika

Įgyvendintojai: Lietuva-Vokietija-Rumunija / Konkurencijos tarnyba ir Centrinė projektų valdymo agentūra

UA 19 ENI FI 01 19

Ukrainos nacionalinio banko institucinių ir reguliavimo gebėjimų stiprinimas įgyvendinti ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą

Įgyvendintojai: Lenkija-Lietuva / Lietuvos bankas.

BY 17 ENI EC 01 19

ES ir Baltarusijos Respublikos bendradarbiavimo stiprinimas muitų srityje

Įgyvendintojai: Vokietija-Lenkija-Lietuva/ Muitinės departamentas.

BY 18 ENI ST 01 19

Baltarusijos Respublikos nacionalinės statistikos sistemos institucinių gebėjimų stiprinimas

Įgyvendintojai: Danija-Lietuva-Suomija/ Statistikos departamentas

AM 17 ENI OT 01 19

Civilinės apsaugos plėtimas Armėnijoje

Įgyvendintojai: Švedija-Lietuva/Priešgaisrinės apsaugos departamentas

AZ 16 ENI JH 01 15

Stiprinti valstybinių institucijų ir vietos lygmens perdavimo mechanizmus siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms Azerbaidžane

Įgyvendintojai: Lietuva-Austrija/Policijos departamentas, Lygių galimybių plėtros centras, SADM, ESFA

AZ 16 ENI ST 01 19

Parama Valstybiniam statistikos komitetui ir Valstybinei mokesčių tarnybai prie Ekonomikos ministerijos stiprinant verslo statistikos rinkimą, derinimą, analizę, skelbimą ir platinimą

Įgyvendintojai: Suomija-Lietuva-Nyderlandai/ Statistikos departamentas

AZ 17 ENI AG 01 20

Sanitarinių ir fitosanitarinių (SPS) priemonių stiprinimas Azerbaidžane

Įgyvendintojai: Latvija-Lietuva/Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM

MD 16 ENI AG 01 19

Tolesnė parama žemės ūkio, kaimo plėtrai ir maisto saugai Moldovos Respublikoje

Įgyvendintojai: Austrija-Lenkija-Lietuva/Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

JO 17 ENI JH 01 20

Parama Jordanijos atsparumo ir kovos su korupcija komisijai atsparumo korupcijos ir korupcijos prevencijos srityse

Įgyvendintojai: Lietuva-Austrija/Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Centrinė projektų valdymo agentūra