Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATAS VALENSIJOJE(ISPANIJA)

Adresas: Roger de Lauria 5-3, Valencia 46002, Spain

plačiau »

Tel. +34 963816291
Faksas +34 963816292
El. paštas

Lietuvos Respublikos pilietybės netekimas

Sukurta 2014.04.22

Lietuvos Respublikos pilietybės netenkama:

 • atsisakius Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • įgijus kitos valstybės pilietybę, išskyrus šiame įstatyme numatytus atvejus;
  • Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, netenka Lietuvos Respublikos pilietybės nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos, išskyrus asmenis, kurie pagal Pilietybės įstatymo 7 straipsnio 1-5 ir 7 punktus gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai;
  • Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, privalo per 2 mėnesius nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo dienos raštu pranešti apie tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai. 
  • Nepranešimas raštu asmens gyvenamosios vietos Lietuvoje (miesto arba rajono) migracijos tarnybai arba Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos įstaigai užsienyje apie kitos valstybės įgijimą – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.
 • Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytais pagrindais;
 • jeigu Lietuvos Respublikos pilietis tarnauja kitos valstybės tarnyboje neturėdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimo;
 • įgijus Lietuvos Respublikos pilietybę pateikus suklastotus dokumentus ar kitokiu apgaulės būdu;
 • paaiškėjus šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių šiam asmeniui Lietuvos Respublikos pilietybė negalėjo būti suteikta, atkurta ar grąžinta;
 • paaiškėjus, kad sprendimas dėl asmens Lietuvos Respublikos pilietybės priimtas pažeidus šį ar kitus Lietuvos Respublikos įstatymus.

Taip pat jeigu Lietuvos Respublikos pilietis būdamas kartu ir kitos valstybės pilietis pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 1, 6 ir 7 punktus, sukakus 21 metams nėra atsisakęs kitos valstybės pilietybės (valstybių) pilietybės.

Naujienlaiškio prenumerata