Pilietybė

Sukurta 2014.03.28 / Atnaujinta 2019.02.05 09:36

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, yra Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos Respublikos pilietis negali turėti kitos valstybės pilietybės, išskyrus įstatymu numatytas išimtis.

Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs Ispanijos Karalystės pilietybę, privalo apie tai pranešti Lietuvos Respublikos institucijoms.

Užsienyje gyvenantys asmenys prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės paduoda per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas arba per Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (L. Sapiegos g. 1, LT- 10312 Vilnius).

Teikiant prašymus kartu pristatomi ir atitinkamų dokumentų originalai. Ne Lietuvoje išduoti dokumentai, turi būti patvirtinti pažyma (Apostille), bei pateikti išversti į lietuvių kalbą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1135 (su vėlesniai pakeitimais ir papildymais) Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo numato šiuos konsulinius mokesčius už prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikimą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje:

  • dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą - 50 eurų;
  • dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą - 25 eurai;
  • dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą – 60 eurų;
  • dokumentų dėl kitos valstybės pilietybės įgijimo perdavimą – nemokamai.

Prašymų formas rasite čia.

Daugiau informacijos pilietybės klausimais galite rasti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata