Pažyma apie teistumą (neteistumą)

Sukurta 2019.03.26 / Atnaujinta 2019.08.06 13:42

Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Ispanijoje, dėl pažymos apie teistumą (neteistumą) išdavimo gali asmeniškai kreiptis į Ispanijos teisingumo ministeriją (isp. Ministerio de Justicia), bei gauti pažymą su duomenimis tiek iš Ispanijos, tiek iš Lietuvos (2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio).

Konsulatas gali išduoti dviejų rūšių pažymas apie teistumą (neteistumą). Kokios tiksliai pažymos Jums reikia, prašome teirautis Ispanijos kompetentingos institucijos, kuriai pateiksite dokumentą:

  1. Konsulato išduota konsulinė pažyma. Ši pažyma išduodama ispanų kalba (isp. Certificado Consular de Antecedentes Penales). Dokumentą galima užsisakyti asmeniškai atvykus į konsulatą, per įgaliotą asmenį arba paštu. Konsulinis mokestis už šios pažymos pareikalavimą – 30,- EUR.
  2. Informatikos ir ryšių departamento Lietuvoje išduodama pažyma. Dokumentą galima užsisakyti:

2.1. Internetu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų („Paslaugos gyventojams/Teistumo (neteistumo) pažymų užsakymo ir išdavimo paslauga“), pasinaudojant Lietuvos komercinių bankų internetine bankininkyste, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortele su aktyviu e-parašu, arba mobiliu parašu;

2.2. Iš anksto užsiregistravus ir asmeniškai atvykus į konsulatą Valensijoje, per įgaliotą asmenį arba paštu. Konsulatui pateikiamas nustatytos formos prašymas, galiojantis asmens tapatybės dokumentas (jeigu asmuo kreipiasi paštu ar per įgaliotą asmenį,  pateikiama notariškai patvirtinta dokumento kopija), notariškai patvirtintas įgaliojimas (jei kreipiasi įgaliotas asmuo) su Apostille ir vertimu į lietuvių kalbą, kvitas, patvirtinanti sumokėtą konsulinį mokestį už dokumento pareikalavimą ir jo siuntimą (jei asmuo kreipiasi paštu). Konsulinis mokestis už šio dokumento pareikalavimą – 20,- EUR.

Nuo 2019 m. vasario 16 d. įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus, šio tipo pažymai netaikomi legalizavimo ir panašūs formalumai, t.y. dokumento neprivaloma tvirtinti pažyma Apostille ir su pažyma išduodama daugiakalbė pažymos forma ispanų kalba.  Konsulinis mokestis už daugiakalbės pažymos formos pareikalavimą – 20,- EUR.

Jei vis tik  pageidaujate, kad dokumentas būtų patvirtintas pažyma Apostille, reikalinga pateikti papildomą prašymą bei sumokėti 20,- EUR konsulinį mokestį.

SVARBU:

Užsieniečiams šios paslaugos konsulatas neteikia. Užsienietis, norėdamas gauti teistumo (neteistumo) pažymą, kreipiasi tiesiogiai į Informatikos ir ryšių departamentą prie VRM.

 

Naujienlaiškio prenumerata