Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATAS VALENSIJOJE(ISPANIJA)

Adresas: Roger de Lauria 5-3, Valencia 46002, Spain

plačiau »

Tel. +34 963816291
Faksas +34 963816292
El. paštas

Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.04.16 / Atnaujinta 2018.11.08 09:01

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės suinteresuotai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą.

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • pažyma apie asmens šeiminę padėtį;
 • pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;
 • pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo;
 • pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas;
 • pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Pažyma dėl asmens teistumo (neteistumo)

Pažymą dėl asmens teistumo (neteistumo) išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos. Teistumo (neteistumo) pažymą galite užsakyti per internetą, jei esate Lietuvos elektroninės bankininkystės sistemos vartotoja(s). Dėl šios pažymos išdavimo Lietuvos piliečiai taip pat gali kreiptis į konsulinę įstaigą, o užsieniečiai kreipiasi tiesiogiai ar per įgaliotą asmenį.

Konsulinis mokestis už konsulinę pažymą 30 eurų

Teisės aktai

Prašymų formos

Prašymų pateikimas registruotu paštu arba per kurjerį

Pareiškėjas, norintis pateikti prašymą konsulinei pažymai registruotu paštu arba per kurjerį turi pateikti šiuos dokumentus:

 • užpildytą prašymo formą (nuorodos aukščiau), kurioje turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefono numeris, kokia pažyma, kokiam tikslui reikalinga ir kokiai institucijai bus teikiama, kokia kalba ją prašoma išduoti, konsulinės pažymos atsiėmimo būdas, prašymo patekimo data ir pareiškėjo parašas;
 • pareiškėjo galiojančio asmens tapatybę liudijančio dokumento notariškai patvirtintą kopiją;
 • kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, įrodančius faktą, kurį prašoma patvirtinti konsuline pažyma, arba šių dokumentų notariškai patvirtintas kopijas; jei pareiškėjas neturi dokumento, įrodančio faktą, kurį prašo patvirtinti, bet šį faktą gali patvirtinti kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų suteikta informacija, tokios informacijos Lietuvos Respublikos institucijų užklausia konsulinis pareigūnas;
 • konsulinio mokesčio  ir, jei konsulinę pažymą pareiškėjas pageidauja gauti per kurjerį,  kurjerio paslaugų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Konsulinis mokestis už konsulinę pažymą 30 eurų, mokestis už kurjerio paslaugas – 8 eurai.
 • Jei registruotu paštu arba per kurjerį pateikiami ne visi reikalingi dokumentai, atsiųstas prašymas su priedais siunčiamas atgal pareiškėjui, nurodant, kokius dokumentus reikia pateikti papildomai.

Naujienlaiškio prenumerata