Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.04.16 / Atnaujinta 2021.03.18 13:00

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės suinteresuotai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą.

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

Konsulinės pažymos išduodamos ispanų, anglų ar lietuvių kalba ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo (gavimo) konsulate dienos. Šis terminas gali būti pratęstas tuo atveju, kai būtina gauti papildomą informaciją konsulinei pažymai parengti.

Dokumentai dėl konsulinės pažymos išdavimo gali būti pateikiami:

  • iš anksto susitarus dėl priėmimo laiko ir asmeniškai atvykus į konsulatą;
  • per atstovą, turintį notariškai patvirtintą įgaliojimą. Įgaliojimas sudarytas notaro Ispanijoje turi būti patvirtintas pažyma Apostille ir išverstas į Lietuvių kalbą;
  • paštu arba per kurjerį.

Pareiškėjas, norintis pateikti prašymą konsulinei pažymai registruotu paštu arba per kurjerį turi pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą prašymo formą, kurioje turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefono numeris, kokia pažyma, kokiam tikslui reikalinga ir kokiai institucijai bus teikiama, kokia kalba ją prašoma išduoti, konsulinės pažymos atsiėmimo būdas, prašymo patekimo data ir pareiškėjo parašas;
  • notariškai patvirtintą galiojančio asmens tapatybės dokumento kopiją;
  • kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, įrodančius faktą, kurį prašoma patvirtinti konsuline pažyma, arba šių dokumentų notariškai patvirtintas kopijas; jei pareiškėjas neturi dokumento, įrodančio faktą, kurį prašo patvirtinti, bet šį faktą gali patvirtinti kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų suteikta informacija, tokios informacijos Lietuvos Respublikos institucijų užklausia konsulinis pareigūnas;
  • konsulinio mokesčio ir, jei konsulinę pažymą pareiškėjas pageidauja gauti per kurjerį,  kurjerio paslaugų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Konsulinis mokestis už konsulinę pažymą – 30,- EUR, mokestis už kurjerio paslaugas – 8,23 EUR, jei dokumentai siunčiami į Balearų salas – 12,71 eur. Konsulato sąskaitos numeris Santander banke: ES85 0049 0008 7827 1698 6936. Atliekant pavedimą, būtina tiksliai nurodyti vardą ir pavardę, ir konsulinės paslaugos pavadinimą.

Jei registruotu paštu arba per kurjerį pateikiami ne visi reikalingi dokumentai, atsiųstas prašymas su priedais siunčiamas atgal pareiškėjui, nurodant, kokius dokumentus reikia pateikti papildomai.

Prašymų formos

Naudingos nuorodos

Naujienlaiškio prenumerata