Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma Apostille

Sukurta 2014.03.28 / Atnaujinta 2020.08.13 15:13

Konsulinis dokumentų legalizavimas yra konsulinės tarnybos pareigūno atliekamas dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos.

Konsulinis dokumentų tvirtinimas pažyma Apostille yra dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės išduotus dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos.

Prašymą dėl dokumento legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille galite pateikti:

 • iš anksto susitarus dėl priėmimo laiko ir asmeniškai atvykus į konsulatą;
 • per atstovą, turintį notariškai patvirtintą įgaliojimą. Įgaliojimas sudarytas notaro Ispanijoje turi būti patvirtintas pažyma Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą;
 • paštu arba per kurjerį.

Pareiškėjas, norintis pateikti dokumentą legalizuoti ar tvirtinti pažyma Apostille paštu arba per kurjerį, turi į konsulatą atsiųsti šiuos dokumentus:

 • Laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas legalizuojamo ar tvirtinamo pažyma Apostille dokumento naudojimo tikslas ir valstybė, kurioje jis bus naudojamas bei prašymą teikiančio asmens kontaktiniai duomenys (gyv. v. adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);
 • notariškai patvirtintą galiojančio asmens tapatybės dokumento kopiją;
 • dokumento, kuris turi būti legalizuotas arba patvirtintas pažyma Apostille originalą;
 • konsulinio mokesčio ir, jei dokumentą pareiškėjas pageidauja gauti per kurjerį,  kurjerio paslaugų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Konsulinis mokestis už dokumento tvirtinimą pažymą Apostille – 20,- EUR, mokestis už kurjerio paslaugas – 8,70 EUR, jei dokumentai siunčiami į Balearų salas – 13,09 eur. Konsulato sąskaitos numeris Santander banke: ES85 0049 0008 7827 1698 6936. Atliekant pavedimą, būtina tiksliai nurodyti vardą ir pavardę, ir konsulinės paslaugos pavadinimą.

Nuo 2019 m. vasario 16 d. įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas, supaprastinami tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimai ir legalizavimo ar panašūs formalumai (tvirtinimas pažyma Apostille) nebetaikomi šiems dokumentams:

DĖMESIO:

 • gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimui ir gimimo, santuokos, ištuokos, mirties įrašą liudijančiam išrašui;
 • vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimui;
 • civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijančam išrašui;
 • pažymai, patvirtinančiai kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;
 • pažymai, patvirtinančiai, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 • teismo sprendimui dėl santuokos nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia;
 • teismo sprendimui dėl gyvenimo skyrium (separacijos) patvirtinimo;
 • notaro patvirtintam vaiko tėvo ir motinos bendram pareiškimui dėl tėvystės pripažinimo;
 • teismo sprendimui nustatyti motinystę (tėvystę) ar dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo;
 • teismo sprendimui įvaikinti;
 • pažymai apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • Gyventojų registro pažymai apie asmens duomenis (tik apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą);
 • įsakymams ar sprendimams dėl pilietybės įgijimo, netekimo, atkūrimo;
 • pažymai dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

Lietuvos Respublika ir Ispanijos Karalystė yra prisijungusios prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, todėl, jei tai nėra aukščiau išvardinti dokumentai, jiems taikomi šie reikalavimai:

 • Ispanijos Karalystėje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Lietuvos Respublikoje, turi būti patvirtinti pažyma Apostille. Šia pažyma dokumentas tvirtinamas Ispanijos Karalystėje. Notariškai patvirtintą dokumentą patvirtinti Apostille galima Ispanijos Notarų Kolegijoje (isp. Colegio Notarial).
 • Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Ispanijos Karalystėje, turi būti patvirtinti pažyma Apostille. Šia pažyma Lietuvoje dokumentus tvirtina notarai.

Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą bei dokumentų tvirtinimą pažyma Apostille, rasite Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata