Santuokos sudarymas konsulate

Sukurta 2019.04.08 / Atnaujinta 2020.12.03 08:49

Lietuvos Respublikos konsulate registruojamos tik Lietuvos Respublikos piliečių santuokos. Paslauga apima prašymo sudaryti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo sudarymą, santuokos akto įrašą liudijančio išrašo išdavimą, jei tokio pageidaujama.

Santuoka konsulate registruojama tik tuo atveju, jei būsimieji sutuoktiniai yra deklaravę išvykimą į užsienį ir vienas iš jų – į Ispaniją, arba kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu, nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą.

Prašymą registruoti santuoką galima pateikti:

  1. Iš anksto užsiregistravus į priėmimą ir būsimiems sutuoktiniams į konsulatą atvykus asmeniškai. Pateikiami dokumentai:
  2. Registruotu paštu arba per kurjerį. Pateikiami dokumentai:
    • originalus prašymas registruoti santuoką konsulate, t.y. su aiškiai matomais ranka pasirašytais originaliais parašais (gali būti atsiųsti ir du atskiri prašymai);
    • galiojančių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų arba asmens tapatybės kortelių) kopijos. Atvykus į konsulatą registruoti santuokos būtina su savimi turėti originalius asmens tapatybės dokumentus, kurių kopijos buvo pateiktos paštu ar per kurjerį;
    • dokumentas, patvirtinantis sumokėtą konsulinį mokestį už santuokos įregistravimą;
    • gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota);

Santuoka gali būti registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo ar gavimo konsulate dienos.

Sudarant santuoką, turi dalyvauti du liudininkai, kuriuos pasirenka būsimi sutuoktiniai. Liudininkai gali būti ir ne Lietuvos Respublikos piliečiai. Liudininkai turi su savimi turėti savo asmens tapatybės dokumentus. Jei būsimi sutuoktiniai liudininkų neturi, santuokos faktą paliudija konsulato darbuotojai.

Informaciją apie konsulinius mokesčius už santuokos įregistravimą ir CBA įrašą liudijančio išrašo išdavimą galite rasti čia.

Informaciją apie asmens tapatybės dokumentų keitimą po santuokos sudarymo konsulate ir pavardės keitimo rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata