Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATAS VALENSIJOJE(ISPANIJA)

Adresas: Roger de Lauria 5-3, Valencia 46002, Spain

plačiau »

Tel. +34 963816291
Faksas +34 963816292
El. paštas

Civilinės būklės aktų registravimas

Sukurta 2014.04.22 / Atnaujinta 2018.08.22 09:45

Gimimo registravimas

Gimimas registruojamas konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vaiko gimimo vieta.
Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta ir vaiko gimimas turi būti įregistruotas per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos.

Gimimui įregistruoti konsuliniam pareigūnui turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas arba kitas tos užsienio valstybės kompetentingų institucijų, galinčių patvirtinti gimimo faktą, išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama vaiko gimimo vieta ir laikas;
  • Abiejų tėvų asmens tapatybės dokumentai ir santuokos liudijimas, jeigu santuokos sudarymo faktas nepažymėtas tėvų asmens dokumentuose, arba tik vaiko motinos asmens tapatybės dokumentas, jeigu vaiko motina nėra susituokusi ir vaiko tėvystė nėra nei pripažinta, nei nustatyta.
Gimimo registravimo diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose konsulinis mokestis yra: 15 eurų.

Santuokos registravimas

Santuokos registravimo konsulinėje įstaigoje paslauga apima prašymo sudaryti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo surašymą, santuokos liudijimo išrašymą. Prašymas sudaryti santuoką priimamas iš karto, o santuoka registruojama įstatymo nustatyta tvarka. Santuoka registruojama vieno iš susituokiančiųjų ar jų tėvų deklaruotos gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje (ketinantys susituokti konsulinėje įstaigoje turi deklaruoti savo išvykimą iš Lietuvos). Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos.

Pateikiami šie dokumentai:

Konsulinis mokestis už santuokos konsulinėje įstaigoje registravimą ir santuokos liudijimo išdavimą: 115 eurų.

Teisės aktai, reglamentuojantys santuokos registravimą

Mirties registravimas

Mirtis registruojama konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra mirusiojo gyvenamoji vieta arba mirties vieta.

Mirčiai įregistruoti turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • Mirusiojo giminaičių, jo kaimynų ir kitų fizinių asmenų, taip pat sveikatos priežiūros įstaigos arba policijos pareiškimas, kuris turi būti paduotas ne vėliau kaip per tris paras nuo mirimo arba mirusiojo suradimo laiko;
  • Medicininis mirties liudijimas arba kitoks medicininį mirties liudijimą atstojantis dokumentas.

Naujienlaiškio prenumerata