Artimiausi renginiai

Baltijos Taryba

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2019.01.09 09:07

Vyriausybių ir parlamentų bendradarbiavimas

Baltijos Asamblėja (BA) , įsteigta 1991 m. lapkričio 8 d. ir veikianti pagal 1993 m. spalio 31 d. įsigaliojusius Statutus, yra Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentų bendradarbiavimo organizacija.

Baltijos Ministrų Tarybos ir Baltijos Asamblėjos bendradarbiavimą numato Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos susitarimas dėl Baltijos parlamentų ir vyriausybių bendradarbiavimo , pasirašytas Taline 1994 m. birželio 13 d. 2003 m. lapkričio 28 dieną Vilniuje buvo pasirašytas šį Susitarimą papildantis Protokolas, kuriame nustatyta Baltijos Tarybos rengimo tvarka.

Baltijos Taryba yra Baltijos Ministrų Tarybos ir Baltijos Asamblėjos kasmetinis bendras pasitarimas, kurį sudaro:

  • Baltijos Asamblėjos sesija,
  • Baltijos Asamblėjos Prezidiumo ir Baltijos Ministrų Tarybos Bendradarbiavimo tarybos posėdis,
  • Baltijos Ministrų Tarybos Bendradarbiavimo tarybos posėdis
  • Bendradarbiavimo Tarybos pirmininko ataskaita Baltijos Asamblėjos sesijai apie Baltijos šalių bendradarbiavimą per praėjusius metus, veiklą, susijusią su Baltijos Asamblėjos nutarimais, priimtais per ataskaitinius metus, ir tolesnio bendradarbiavimo planus.

2016 metais Baltijos Asamblėjai ir Baltijos Ministrų Tarybai pirmininkavo Latvija.

2016 m. spalio 28 d. Rygoje Baltijos Asamblėja ir Baltijos Ministrų Taryba priėmė Bendrą pareiškimą.

2016 m. gruodžio 9 d. Rygoje Baltijos Ministrų Tarybos Ministrų Pirmininkų Taryba priėmė Bendrą pareiškimą.

2017 metais Baltijos Asamblėjai ir Baltijos Ministrų Tarybai pirmininkauja Estija.

2017 m. sausio 31 d. Taline įvyko Baltijos Ministrų Tarybos Ministrų Pirmininkų Tarybos neformalus susitikimas.

2017 m. gruodžio 18 d. Taline įvykusiame Baltijos Ministrų Tarybos Ministrų Pirmininkų Tarybos susitikime buvo priimtas bendras pareiškimas.

2018 m. gruodžio 17 d. Vilniuje įvykusiame Baltijos Ministrų Tarybos Ministrų Pirmininkų Tarybos susitikime buvo priimtas bendras pareiškimas.

2018 metais Baltijos Asamblėjai ir Baltijos Ministrų Tarybai pirmininkauja Lietuva.

Lietuvos pirmininkavimo Baltijos Ministrų Taryboje 2018 m. prioritetai:

  1. Regioninis saugumas: karinių sąjungininkų pajėgų judėjimo Baltijos regione procedūrų supaprastinimas; efektyvesnis ES išorinių sienų valdymas.
  2. Bendradarbiavimas informacinio ir kibernetinio saugumo srityse.
  3. Regioninė elektros ir dujų rinka, branduolinė sauga.
  4. Bendra Baltijos šalių pozicija ES 2021 – 2027 metų finansinėje perspektyvoje.

Informaciją apie Baltijos Asamblėją rasite www.baltasam.org