ES-JK ateities santykių derybos

Sukurta 2020.05.21

Nors Jungtinė Karalystė iš Europos Sąjungos išstojo 2020 m. vasario 1 d., pasirengimas ateities santykių deryboms prasidėjo anksčiau. Politinė deklaracija dėl Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės ateities santykių pagrindų numato bendras derybų eigos gaires. Joje numatoma:

 • Derybas pradėti kiek įmanoma greičiau po Jungtinės Karalystės išstojimo,  siekiant jas baigti iki 2020 m. gruodžio mėn.
 • Abi derybų šalys kuo skubiau turės pradėti parengiamuosius derybų procesus, sutarti dėl bendros derybų eigos, problemiškiausių derybų klausimų.
 • Derybų procesą vertinti numatoma 2020 m. birželio mėnesį.

Pasirengimas deryboms

Dar 2019 m. gruodžio 13 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino Michel Barnier vyriausiuoju derybininku ateities santykiams su Jungtine Karalyste. M. Barnier šias pareigas ėjo ir Europos Sąjungai derantis su Jungtine Karalyste dėl jos išstojimo iš Europos Sąjungos. Toliau Europos Sąjunga ėmė aktyviai rengtis kitam būtinam žingsniui iki derybų – derybinio mandato patvirtinimui. Jį rengti pavesta Europos Komisijai.

 • Sausio 8-21 d. Briuselyje vyko teminių seminarų ciklas, kuriame dalyvavimo visų valstybių narių ekspertai. Šie seminarai buvo skirti  ES valstybių narių interesams, rengiantis rengti derybinį mandatą, išklausyti.
 • Vasario 3 d. Europos Komisija išplatino ES derybinio mandato projektą.
 • Vasario 25 d. atsižvelgus į valstybių narių siūlomus pakeitimus, mandatas patvirtintas Bendrųjų reikalų taryboje. Patvirtintame derybiniame mandate tinkamai atspindėti svarbūs Lietuvos interesai: siekti palankiausių piliečių mobilumo ir socialinio klausimų koordinavimo sąlygų, užtikrinti tinkamas sąlygas artimam ekonominiam bendradarbiavimui, įskaitant sąžiningas konkurencines sąlygas, ir numatomi glaudaus bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityse pagrindai.
 • Vasario 27 d. Jungtinė Karalystė išplatino savo derybinį mandatą.

 

Europos Sąjungos – Jungtinės Karalystės derybos dėl ateities santykių

Derybos, kaip ir numatyta Politinėje deklaracijoje, prasidėjo iš karto po abiejų šalių pasirengimo deryboms pabaigos. Derybos vyks raundais, kurių kiekvieną sudaro pasirengimo, derybų, apibendrinimo stadijos. COVID-19 pandemija smarkiai keičia derybų ritmą – derybų raundus teko nukelti, juos vykdyti vaizdo konferencijų formatu.

 

Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės derybų dėl ateities santykių kalendorius:

 • Derybinis Europos Sąjungos mandatas patvirtintas vasario 25 d. Bendrųjų reikalų taryboje.
 • Kovo 2-5 vyko I derybų raundas.
 • Kovo 18 d. Europos Komisija parengtą susitarimo projektą perdavė Jungtinei Karalystei.
 • Kovo 18 Jungtinė Karalystė perdavė Europos Komisijai savo rengtus susitarimų projektus. Balandžio 20 d. – 24 d. II derybų raundo vaizdo konferencija. II derybų raundas, turėjęs vykti kovo 18-20 d. Londone, dėl COVID-19 buvo nukeltas.
 • Gegužės 11 d. – 15 d. III derybų raundo vaizdo konferencija.
 • Birželio 1 d. – 5 d. IV derybų raundo vaizdo konferencija.
 • Derybų pažanga bus įvertinta aukšto lygio konferencijoje. Konkreti konferencijos data dar nėra nustatyta.
 • Liepos mėnesį numatoma derybų progreso tarpinė ataskaita.

 

Nuolat atnaujinama